خشکیدگی تالاب بختگان و ایجاد کانون تولید گرد و غبار
پذیرفته شده برای پوستر XML
نویسندگان
1شیراز بلوار جانبازان مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
2مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس - بخش آبخیزداری
چکیده
تتالاب بختگان، در استان فارس قرار دارد و بخش‎هایی از شهرستان‎های مرودشت، ارسنجان، نیریز، خرامه، و استهبان، در استان فارس از این تالاب تاثیر می پذیرند. دو رودخانه کر و سیوند، شاخه‎های اصلی آن را تشکیل می‎دهند. بسیاری از تالاب های ایران بر اثر مدیریت نادرست، از جمله بهره برداری نامطلوب آب، تغییر و تبدیل کاربری اراضی، سدسازی، اجرای طرح های عمرانی در حوزه های آبخیز بالادست تالاب، حفر چاه های غیر مجاز، برداشت بی رویه آب زیر زمینی و کاهش بده ورودی به آن ها در اثر خشکسالی، دچار تغییرات غیر متعارفی شده اند. برخی تالاب ها بسترشان خشکیده یا در حال خشکیدن است و به کانون تولید گرد و غبار تبدیل شده اند. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ فیزیکی تالاب بختگان در فارس طی 20 سال با بهره گیری از دورسنجی و سامانه اطلاعات جغرافیایی نشان می دهد که تالاب روند بسیار خطرناکی را طی نموده و عملاً به پهنه ای خشکیده و کانونی موثر در تولید گرد و خاک تبدیل شده است. در این مقاله ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ تالاب بختگان و خطر این پدیده در تولید و افزایش ریزگردها در منطقه بررسی می شود.
کلیدواژه ها