چهارشنبه 08 اسفند 1397
07:00 تا 08:15
پذیرش میهمانان
پذیرش ، ثبت نام و تجویل بسته
چهارشنبه 08 اسفند 1397
08:30 تا 08:40
افتتاحیه
تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه 08 اسفند 1397
08:40 تا 08:50
افتتاحیه
اعلام برنامه و نماهنگ
چهارشنبه 08 اسفند 1397
08:50 تا 09:00
سخنرانی
آقای دکتر مراد سپهوند دبیر همایش و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
خوش آمدگویی و بیان اهداف و سیاست‌های همایش
چهارشنبه 08 اسفند 1397
09:00 تا 09:15
سخنرانی
آقای دکتر خادمی استاندار استان لرستان
.
چهارشنبه 08 اسفند 1397
09:15 تا 09:35
سخنرانی
آقای دکتر فریبرز عباسی رئیس موسسه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
«مدیریت منابع آب در شرایط خشکسالی»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
09:35 تا 09:55
سخنرانی
آقای دکتر ناصر مقدسی مشاور رئیس سازمان محیط زیست در اموربین الملل
.
چهارشنبه 08 اسفند 1397
09:55 تا 10:15
سخنرانی
آقای دکتر صابر گلکاری رئیس مؤسسه تحقیقات دیم کشور:
«تغییرات اقلیمی و چالش توسعه پایدار در بخش کشاورزی دیم کشور»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
10:15 تا 10:40
استراحت و پذیرایی
.
چهارشنبه 08 اسفند 1397
10:40 تا 11:00
سخنرانی
آقای دکتر صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور
«خشکسالی و تغییر اقلیم در ایران و دورنمای آینده اقلیمی ایران»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
11:00 تا 11:20
سخنرانی
آقای دکتر علی ماهرخ رئیس بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای
«معرفی ارقام متحمل به خشکی، راهکاری موثر جهت کاهش مصرف آب و ارتقای بهره-وری»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
11:20 تا 11:40
سخنرانی
آقای دکتر رضا میرزایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان
«سازگاری با کم آبی در شرایط خشکسالی»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
11:40 تا 12:00
سخنرانی
آقای مهندس ویسکرمی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان لرستان
«سند مدیریت جامع خشکسالی استان لرستان»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
12:00 تا 12:25
ارائه مقاله
آقای دکتر ارسلانی
«بررسی دلایل اقلیمی خشکیدگی جنگل‌های بلوط زاگرس با استفاده از اندازه گیری پارامترهای پهنا و ویژگی‌های آوندی حلقه‌های درختی»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
12:30 تا 14:00
استراحت و پذیرایی
نماز و نهار
چهارشنبه 08 اسفند 1397
14:00 تا 14:05
استراحت و پذیرایی
اعلام برنامه و نماهنگ
چهارشنبه 08 اسفند 1397
14:05 تا 14:30
ارائه مقاله
آقای دکتر مصطفی کریمی(دکتر سوسن حیدری)
« بررسی تحقیقات خشکسالی در ایران»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
14:30 تا 14:55
ارائه مقاله
آقای دکتر دماوندی
«پایش مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص VHI حاصل از داده‌های سنجنده MODIS مطالعه موردی: استان تهران»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
14:55 تا 15:20
ارائه مقاله
خانم دکتر طاهره شرقی
«بانک آب: فرایندی جدید برای احیای حکمرانی آب در ایران»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
15:20 تا 15:50
استراحت و پذیرایی
بازدید از پوستر ها و پذیرایی
چهارشنبه 08 اسفند 1397
15:50 تا 16:15
ارائه مقاله
آقای دکترمصطفی گودرزی
« بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی آبهای زیرزمینی »
چهارشنبه 08 اسفند 1397
16:15 تا 16:40
ارائه مقاله
آقای دکترمجیدتوکلی
«زوال درختان و درختچه‌های جنگلی و طغیان آفات نوظهور برگخوار در مناطق جنگلی زاگرس شمالی و مرکزی پیامد تغییرات آب و هوایی»
چهارشنبه 08 اسفند 1397
16:40 تا 17:00
اختتامیه
آقای دکتر رضا چمن‌پیرا، دبیر علمی همایش
قرائت بیانیه پایانی همایش