برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 کارگاه آموزشی مدل‌سازی آب زیرزمینی با مدل عددی MODFLOW
1397-12-08 08:00-18:00
20
800,000 ریال
0 مهدی سلیمانی‌مطلق دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
2 کارگاه آموزشی مقدماتی و پیشرفته نرم افزار WEEP
1397-12-08 08:10-16:00
25
800,000 ریال
0 محسن محمدرضا پورطبری
3 سنجش از دور (RS)خشکسالی ( پردازش تصاویر ماهواره ای در Arc MAP)
1397-12-08 08:00-18:00
20
800,000 ریال
5 دکتر سعید جوی زاده و مهندس منیژه براهیمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.