1. مکان برگزاری همایش
2. تهیه پاور پوئینت (مقالات شفاهی)
3. تهیه پوستر
4. تمدید مهلت ارسال مقالات
به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند، با توجه به درخواست های مکرر نویسندگان مقالات و تصمیم کمیته علمی همایش، مهلت ارسال مقالات تا ساعت 24 روز شنبه مورخ20 بهمن ماه 1397 تمدید شد.
5. آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت‏ نام و چاپ مقالات
خواهشمند است، هزینه ثبت‏ نام و چاپ مقاله خود را حداکثر تا تاریخ 1397/11/10 و تصویر قبض را از طریق سایت همایش بارگذاری نمایید.
6. چاپ مقالات برتر همایش در نشریه های علمی-پژوهشی "پژوهش آب در کشاورزی" و علمی- ترویجی "مدیریت آب در کشاورزی"